Search results of January 2023

KANBAN W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFOLIO (POLISH POSTER)

WERSJA POLSKA 

– BERRIPROCESS AGILITY & KANBANIZE

Ten plakat będzie Twoim przewodnikiem, jeśli potrzebujesz wiedzieć, jak zarządzać projektami, produktami i portfolio z Kanbanem. Tutaj zebrałeś wszystkie niezbędne informacje, aby rozwinąć metodologię zarządzania swoją firmą za pomocą Modelu Dojrzałości Kanban. Mówiąc dokładniej, znajdziesz zasady, praktyki i narzędzia zarządzania, pętle informacji zwrotnych i wskaźniki, które pomogą Ci rozwiązać typowe problemy w rozwoju Twoich projektów.